Wiertnica URB-2A2 jest przeznaczone do wiercenia otworów sejsmicznych, geologiczno- złoźowych i kartograficznych.

WSTĘP

 


Wiertnica URB-2A2  jest przeznaczone do wiercenia otworów sejsmicznych, geologiczno- złoźowych i kartograficznych. Wszystkie mechanizmy wchodzące w skład wiertnicy są zamontowane na własnej ramie przymocowanej do podwozia samochodu ZIŁ-131 i uruchamianie od jego silnika.

 

 Wiertnica URB-2A2 jest przeznaczone do wiercenia otworów sejsmicznych, geologiczno- złoźowych i kartograficznych. Wszystkie mechanizmy wchodzące w skład wiertnicy są zamontowane na własnej ramie przymocowanej do podwozia samochodu ZIŁ-131 i uruchamianie od jego silnika.


Wiertnica posiada przesuwną obrotnicę z napędem hydraulicznym. Zadaniem jej jest napędzanie ruchem obrotowym przyrządu wiertniczego bez odrywania go od dna otworu i współpraca z podnośnikiem hydraulicznym w układzie wielokrąźkowym - przy podnoszeniu, opuszczaniu i nacisku przyrządu wiertniczego. Dzięki mocy i kinematyce obrotnicy zapewnia się skręcenie i rozkręcanie rur płuczkowych przez co unika się konieczności posiadania specjalnych mechanizmów do tych celów.
Sterowanie urządzeniem odbywa się poprzez manetki znajdujące się na
pulpicie sterowniczym (rys. 7).
W urządzeniu jest moźliwość wiercenia otworów z oczyszczaniem dna
otworu płukaniem, przedmuchem i za pomocą przenośników śrubowych. 
1. Charakteiystyka techniczna (podaje dane obliczone dla wamnków pracy skrzyni biegów samochodu na piątym biegu i ciśnieniu oleju w układzie hydraulicznym 100 KG/cm2. 
Głębokość wiercenia, m
- otworów sejsmicznych - 200
- kartograficznych - 200
- geologiczno- złoźowych - 200
- z przedmuchem powietrza z zastosowaniem spręźarki o wydajności od 6 m3 /min zapewniającej ciśnienie do 24 KG/m2 - 100 m
- przenośnikami śrubowymi - 30
Średnice wiercenia, mm
- otworów sejsmicznych - 95- 143
- otworów kartograficznych - 114-132
Średnica wiercenia, mm
- z przedmuchem powietrzem - 85 - 150
- przenośnikami śrubowymi - do 135 
- Obrotnica (stół obrotowy)
a) typ ruchomy
b) liczba obrotów, s-1 (obr./min./
- I bieg 2,33 /140/
- II bieg 3,75 12251
- III bieg 5,42 /325/
c) skok, mm - 5200
d) moment siły, przy ciśnieniu 85 kG/cm2 - Nm/kGm - 1940/194/
e) napęd - wielotłoczkowy, silnik hydrauliczny- osiowy

Ciśnienie w układzie hyraulicznym kG/cm2 /Mpa/
- robocze 100
- max dopuszczalne /przez krуtki okres czasu / - 125 l2,5/ Mechanizm podnoszenia, opuszczania i nacisku przyrządu wiertniczego
a) typ-podnośnik hydrauliczny z układem wielokrąźkowym
b) max udźwig podnośnika hydraulicznego, przy ciśnieniu 85 kG/cm2
- 4800 kG
c) max nacisk przyrządu na dno otworu, przy ciśnieniu 85 kG/cm2
- 2600 kG
Prędkość podnoszenia przyrządu, m/s - 1,25
Prędkość opuszczania i posuwu przyrządu, m/s - 0,6
Maszt: a) typ spawany z wysięgnikami i stopami 
b) nośność, kG - 6000
Ruiy pіuczkowe /Źerdzie wiertnicze/
- średnica, mm-60,3; 51,0
- długość, mm - 4500; 4500
Pompa płuczkowa: a) typ - NB- 50 lub NB- 32
b) wydajność, l/min. - 680
c) ciśnienie, kG/cm - 34
Środek transportu - podwozie samochodu ZIŁ-131, trzyosiowe, o dobrej zdolności pokonywania przeszkуd w terenie. 
Wymiary urządzenia wiertniczego w połoźeniu transportowym:
a) długość - 7,85 m
b) szerokość - 2,45 m
c) wysokość - 3,03 m
Maksymalny caіkowity cięźar urządzenia, KG 10400
Rozłoźenie masy urządzenia z wyposaźeniem na poszczegуlne mosty
samochodu, kg
a) na most przedni - do 3330 kg
b) na most tylny - do 7490 kg
Szybkość max transportowa urządzenia, km/godz a) po drodze asfaltowej - 50
c) po drogach gruntowych - 30
Poziom haіasu podczas pracy urządzenia przy stanowisku wiertacza nie przekracza 85 dB. 
2. Budowa i zasada działania mechanizmów urządzenia 
2.1. Schemat kinematyczny (rys 3)
Ruch obrotowy od silnika samochodowego przez skrzynię biegów, włączoną na piąty bieg, skrzynię odbioru mocy za pomocą wału Cardana II przekazuje się na wał napędzający III skrzyni rozdzielczej. Od wału III przez koła zębate ruch przekazuje się na wały napędu pomp hydraulicznych i pompy płuczkowej. Włączenie pomp hydraulicznych i pompy płuczkowej dokonuje się za pomocą sprzęgła zębatego skrzyni odbioru mocy. Oprócz tego koło napędowe pompy płuczkowej NB posiada osobne włączanie za pomocą sprzęgła zębatego. Do napędzania obrotnicy słuźy silnik hydrauliczny od którego ruch obrotowy przez sprzęgło zębate przekazuje się na wał IX.
Na wale IX swobodnie porusza się koło zębate blokowe, które wejść w zazębienie z jednym z trzech kół zębatych, osadzonych na wale X. Następnie z wału X ruch obrotowy przez koło zębate przekazuje się na koło zębate wrzeciona XI. Przemieszczanie się obrotnicy na maszcie dokonuje się za pomocą podnośnika hydraulicznego 14 z układem wielokrąźkowym.
Przy pracy na piątym biegu skrzyni biegów i normalnych obrotach silnika samochodowego n=1800 obr/min zapewniona jest szybkość przesuwania się obrotnicy i prędkość obrotowa wrzeciona XI (tab. 1). Przy zwiększaniu liczby obrotów silnika samochodowego zwiększa się liczba obrotów pomp hydraulicznych, ich wydajność, co pozwala na zwiększenie szybkości obrotów przyrządu wiertniczego.
2.2. Skrzynia odbioru mocy /rys. katalog.3/
Mechaniczna skrzynia odbioru mocy posiada jedno przeіoźenie i=0,76 i sprzęgło włączania. Zamocowana jest na górnej części kadłuba skrzyni rozdzielczej samochodu.
Smarowanie kół zębatych i łoźysk tocznych dokonuje się przez rozpryskiwanie oleju kołami zębatymi.
2.3. Skrzynia rozdzielcza wiertnicza /rys. katalog.16/
Skrzynia wiertnicza przeznaczona jest dla przekazywania mchu obrotowego do pomp hydraulicznych i pompy płuczkowej. Napędzana jest od silnika samochodu przez skrzynię biegów-skrzynię rozdzielczą samochodu-skrzynię odbioru mocy wałem napędowym Cardana. Włączanie pomp hydraulicznych i pompy płuczkowej następuje przy włączonej skrzyni odbioru mocy. Pomiar oleju /l/ znajduje się w górnej środkowej części skrzyni, złącze ściekowe /13/ w dolnej. Smarowanie skrzyni następuje przez rozpryskiwanie oleju.
3.4. Obrotnica - stół obrotowy /rys.katalog.5/
Obrotnica stanowi przekіadnię zębatą walcową o zębach prostych z trzema wałkami, trzema biegami - dźwignia w obudowie obrotnicy.
Napęd ruchu obrotowego jest od silnika hydraulicznego, który przekazywany jest do obudowy obrotnicy.
Zmiana biegów dokonywana jest przez przesunięcie Dźwignią bloku kół zębatych. Oprócz tego z pulpitu sterowniczego moźna zmieniać na kaźdym biegu liczbę obrotów wrzeciona od zera do max przez dławienie regulatorem obrotów przepływu oleju płynącego do silnika hydraulicznego.
W celu przepływu przez wrzeciono obrotnicy płuczki wiertniczej wody, powietrza na gуrnym końcu wrzeciona jest dławica, a na jego dolnym końcu za pomocą połączenia wielowpustowego osadzony jest elewator /rys.katalog.8/
Obrotnica przymocowana jest do wózka wiertniczego /rys.katalog. 19/ za pomocą czterech śrub.
Smarowanie kół zębatych i łoźysk jest dokonywane za pomocą pompy hydr. zębatej połączonej z X wałem obrotnicy.
Olej ma wymuszone podawanie do górnej części obrotnicy, skąd ściekając w dół dokonuje smarowania części znajdujących się w ruchu. 
3.5. Elewator - rys.katalog.8.
Elewator przeznaczony jest do opuszczania - podnoszenia przyrządu i do skręcania - rozkręcania rui- płuczkowych /źerdzi wiertniczych/. Do uchwycenia źerdzi wiertniczej naleźy dopasować otwory jarzma i zamka, wprowadzić do otworu złącze źerdzi tak, aby gуrne ścięcia pokrywały się z wcięciem zamka, po czym zamknąć zamek. Zamek w połoźeniu otwartym i zamkniętym jest ustalony za pomocą dwóch ustalaczy spręźynowych, poza tym w ruchu obrotowym siіa odśrodkowa utrzymuje go w połoźeniu zamkniętym. W czasie podnoszenia - opuszczania kadłub elewatora znajduje się w dolnym połoźeniu w stosunku do wrzeciona, krzywki układają się na kołnierzu wrzeciona. W tym połoźeniu kadłub moźe swobodnie obracać się względem wrzeciona, co zapewnia bezpieczeсstwo pracy, poniewaź eliminuje obracanie się przyrządu przy przypadkowym włączeniu obrotnicy. Do wrzeciona od dołu jest wkręcony łącznik który jest zabezpieczony kołnierzem za pomocą śrub. Podczas wydłuźania przyrządu do połączenia łącznika z źerdzią wiertniczą naleźy wrzeciono opuścić względem kadłuba w dół, w ten sposób, aby koniec gwintowy łącznika wszedł do złącza źerdzi. Następnie wprawić wrzeciono w obroty podczas których łącznik nakręci się na źerdź. Przy tym krzywiki kadłuba znajdują się wyźej krzywek wrzeciona i nie przeszkadzają obracaniu wrzeciona względem kadłuba. W czasie wiercenia moment skręcający od wrzeciona obrotnicy przekazuje się przez wrzeciono elewatora i łącznik do źerdzi wiertniczej. Do skręcania i rozkręcania przewodu wiertniczego naleźy ustawić wrzeciono w połoźeniu środkowym względem kadłuba tak, aby krzywki wrzeciona i kadłuba byіy w zaczepieniu. W tym połoźeniu moment skręcający od wrzeciona obrotnicy poprzez wpusty jest przekazywany przez wrzeciono elewatora, korpus, oś, jarzmo i zamek na źerdź wiertniczą. Połoźenie środkowe wrzeciona w stosunku do kadłuba ustala się przez dopasowanie krawędzi obudowy z podcięciem kadłuba /miejsce oznaczone białą farbą/. Dla zapobiegania nalania się płuczki do połączenia wielowypustowego na wrzeciono obrotnicy nakłada się o-ringi 42 x 5. Kolejność operacji przy wymianie łącznika w elewatorze naleźy odkręcić śruby, zdjąć pokrywę następnie na łącznik nakręcić oprawkę od przenośnika śrubowego, w przecięciu oprawki wstawić widełki. Włączyć prawe obroty na I bieg i dociskając widełki do oporu wyregulować Zawór przelewowy 5/1/ rys.4 pompy 2/1/ na ciśnienie 125 kG/cm2. Po włączeniu obrotów wstawić pokrywę, dociągnąć śruby i włączając lewe obroty odkręcić oprawkę od przenośnika śrubowego. Po zakoсczeniu tych operacji naleźy wyregulować Zawór przelewowy 5/1/ na ciśnienie 98 kG/cm2. Podana kolejność operacji zapewnia niezawodne połączenie łącznika z wrzecionem.
3.6. Maszt /rys.katalog.10/
Maszt składa się z ceownika połączonego belkami poprzecznymi. Wewnątrz masztu w dolnej części znajduje się podnośnik hydrauliczny, a w górnej są dwa przewody olejowe, które równieź przejmują obciąźenia przy pracy urządzenia. 
Związane ze sobą elementy masztu tworzą konstrukcję sztywną. Powierzchnie wewnętrzne ceownikуw masztu są prowadnicami wózka wieitniczego z obrotnicą. W połoźeniu roboczym maszt przymocowuje się za pomocą jarzma zainstalowanego na ramie urządzenia. W połoźeniu transportowym maszt składa się na podporę i nie zamocowuje się.
Dolna część masztu zaopatrzona jest w wysięgniki /podpory hydrauliczne/ ze stopami rys.katalog.21. Dla ułatwienia operacji po¬dnoszenia - opuszczania i centrowania przyrządu w dolnej części masztu jest stół. Do smarowania łoźysk tocznych górnego i dolnego wielokrąźka /rys.katalog. 11/ słuźą smarownice.
3.7. Podnośnik hydrauliczny /rys.katalog.15/
Podnośnik hydrauliczny swoim przymocowaniem cylindra do szkieletu masztu przejmuje część obciąźeń powstających podczas ruchu obrotowego przyrządu. Cylinder jest jednostopniowym podwуjnego działania, zapewnia wymuszony nacisk, opuszczanie -podnoszenie przyrządu. Tłoczysko jest mrą o powierzchni utwardzonej i pokrytej chromem, co zapewnia odporność na czynniki atmosferyczne. Skok tłoka wynosi 2600 mm. Uszczelnienie ruchowe tłoka i tłoczyska stanowią pierścienie uszczelniające. Tłoczysko zakoсczone jest gwintem słuźącym do zamocowania widełek z krąźkiem.
W cylindrze przewidziano wytłumienie skrajnych mchуw tłoka. Przy podnoszeniu przyrządu szklanka /26/ stopniowo zakrywa otwуr w ściance cylindra i olej z cylindra wychodzi przez wąską szczelinę zwalnia ruch tłoka. Praca podnośnika przy wymuszonym nacisku przyrządu dokonuje się przy pomocy pompy NSz-10 oraz przy opuszczaniu - podnoszeniu przyrządu dokonywana jest przy pomocy pompy hydraulicznej MN 250/100 lub jej odpowiednika
3.8. Wózek wiertniczy /rys.katalog.19/
Wózek wiertniczy na którym umocowana jest obrotnica przesuwa się po wewnętrznej powierzchni ceownika masztu za pomocą lin na wielokrąźkach, które podwajają skok obrotnicy.
Konstrukcja wózka jest zwarta i sztywna. Wózek posiada cztery rolki prowadzące i sześć rolek dociskowych przeznaczonych do wyrównania luzu i łagodzenia uderzeс pomiędzy rolkami prowadzącymi i prowadnicami masztu.
3.9. Układ wielokrąźkowy /rys.katalog.12/
Układ wielokrąźkowy składa się z dwóch lin i dwóch urządzeс nacią¬gowych. Liny z jednego koсca są przymocowane do wózka wiertniczego, a z drugiej do poprzecznych belek masztu. Dla prawi¬dіowej pracy układu wielokrąźkowego i zachowania max biegu stołu obrotowego powinien być spełniony warunek, aby dolne połoźenie wielokrąźka podnośnika hydraulicznego zgadzaіo się z dolnym połoźeniem obrotnicy.
3.10. Siłownik podnoszenia masztu /rys.katalog.4/
Siłownik podnoszenia masztu jest jednostopniowy, podwуjnego działania, zapewnia podnoszenie - opuszczanie masztu od pompy NSz-10. Doprowadzenie oleju do obu przestrzeni cylindra dokonuje się przez krуćce w których są otwory tłumiące, zapewniające bezpieczną szybkość przesunięcia masztu po przejściu „punktu martwego”.
3.11 Pompa płuczkowa /rys.katalog.14/ opis i sposób obsługi pompy płuczkowej są przedstawione w Instrukcji pompy NB- 50 lub NB-32.

  KZBT.PL  Sp. z. o.o. tel+48 796677778
    [email protected] tel+380673270864
  ul.Petera 60, 22-600   
  Tomaszow Lubelski  Polska
             
     
   
Nazwa Oznaczenie, wymiary Cena brutto,zl
Urządzenie wiertnicze URB 2A-2 (УРБ 2А-2)   165 000